jQuery Slide

Prawo
Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządów spółek kapitałowych

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zarządów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

 

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zasadami zawierania umów oraz kwestia odpowiedzialności za ich zawieranie
 • Przedstawienie podmiotów funkcjonujących w systemie gospodarczym, z którym zawierane są umowy cywilnoprawne
 • Struktura organów spółek kapitałowych
 • Przedstawienie zasad odpowiedzialności osobistej członków zarządu spółki - odpowiedzialność cywilna i karna

Kodeks Spółek Handlowych jako ustawa organizująca funkcjonowanie najważniejszych podmiotów gospodarczych

  • Zasady ogóle dotyczące spółek
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo - akcyjna
  • Spółka z o.o.
  • Spółka akcyjna
  • Inne podmioty występujące w obrocie prawnym
  • Ustawa o rejestrze sądowym jako gwarant informacji o kontrahencie

Powstanie funkcjonowanie i ustanie spółki akcyjnej i spółki z ograniczona odpowiedzialnością

  • Powstanie spółki zasady i wymogi prawne
  • Funkcjonowanie i organizacja spółki
  • Proces likwidacyjny oraz jego przyczyny w tym łączenie i podział spółek

Władze spółek kapitałowych ich uprawnienia i obowiązki – koncepcja osobowości prawnej

  • Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej
  • Zasada reprezentacji
  • Pełnomocnictwo
  • Zarząd spółki jako podmiot powołany do reprezentacji jego uprawnienia i obowiązki
  • Rada nadzorcza spółki przyczyny powstania uprawnienia i obowiązki
  • Komisja rewizyjna potrzeba czy przeżytek - praktyka stosowania prawa
  • Zgromadzenie wspólników uprawnienia i obowiązki

Odpowiedzialność cywilna członków władz spółek kapitałowych

  • Odpowiedzialność wobec spółki zasady i podstawy prawne - obowiązek naprawienia szkody
  • Umowa o prace a kontrakt menedżerski - zasady odpowiedzialności
  • Zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym przed odpowiedzialnością wobec spółki
  • Odpowiedzialność cywilna członków władz spółek kapitałowych wobec wierzycieli - art. 299 ksh - wyłączenia odpowiedzialności
  • Roszczenia pauliańskie
  • Elementy postępowania cywilnego

Odpowiedzialność karna

  • Podstawy odpowiedzialności (kodeks Karny, kodeks spółek handlowych)
  • Niezgłoszenie upadłości w terminie
  • Działanie na szkodę spółki
  • Niegospodarność
  • Działanie na szkodę wierzycieli
  • Doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
  • Proces karny
  • Kary, środki karne oraz środki zapobiegawcze
  • Proces adhezyjny - powództwo cywilne w procesie karnym

Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy

  • Zarząd jako pracodawca
  • Rodzaje odpowiedzialności
  • Podstawy odpowiedzialności i organy kontrolujące uprawnienia i obowiązki

Odpowiedzialność przed organami finansowymi

  • Rodzaje odpowiedzialności i jej podstawy
  • Ustawa o rachunkowości
  • Ordynacja podatkowa

Odpowiedzialność finansowa i karna

1000 zł + 23% VAT
Numer konta: Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. IV oddzia� Gda�
54124012711111000014915637
 • Data szkolenia:
 • 24.10.2016 - 25.10.2016
 • Miejsce:
 • Gdańsk, al. Grunwaldzka 472
 • Czas:
 • 2 dni, zajęcia w godz. od 8.30 do 15.30
 • Cena
 • 1000 zł netto + 23% VAT
Kontakt telefoniczny:
tel. (58) 558 58 58
fax. (58) 557 27 33