jQuery Slide

Zarządzanie organizacją
Skuteczne Zarządzanie Projektem - Warszawa

Dzięki szkoleniu Skuteczne Zarządzanie Projektami można uzyskać punkty PDU potrzebne do zdawania egzaminów PMI

Osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację projektów (koordynatorzy realizacji projektów w firmie, Kierownicy / Liderzy Projektów, członkowie zespołów projektowych) oraz osoby, które w niedalekiej przyszłości chcą zostać Kierownikiem Projektu.

Uczestnicy programu nabędą kompetencje w zakresie:

 • Profesjonalnego zarządzania projektem
 • Zrozumienia złożonego charakteru projektu.
 • Skutecznego stosowania tradycyjnych i nowoczesnych technik i narzędzi zarządzania projektami.
 • Efektywnego inicjowania projektu.
 • Stworzenia realizowalnego planu projektu, którym można zarządzać (kontrolować postęp prac, analizować potencjalne ryzyka w projekcie i wprowadzać zmiany w projekcie).
 • Kontrolowania harmonogramu w trakcie realizacji projektu i wprowadzania zmian.
 • Zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Przyspieszania realizacji zadań projektowych.
 • Zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej.  Uczestnicy podzieleni są na zespoły projektowe i pracują w nich stosując narzędzia i techniki zarządzania projektami w przykładowym projekcie. Wyniki tych prac są każdorazowo omawiane na forum.

Ponadto w trakcie szkolenia duży nacisk położony jest na wymianę doświadczeń między uczestnikami.

 1. 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
 • Najważniejsze obszary zarządzania projektami (zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami, zarządzanie pracownikami zaangażowanymi w projekt)
 • Kluczowe osoby zaangażowane w projekt i ich role w projekcie (Project Stakeholders)
 • Cykl Życia Projektu (PLC  - Project Life Cycle)
 1. 2. INICJOWANIE PROJEKTU
 • Zebranie wymagań do projektu
 • Analiza wstępnych założeń do projektu (cel, zakres, KPI – mierniki projektu, główne ryzyka)
 • Zadanie zespołowe – zapisanie Karty Projektu
 1. 3. PLANOWANIE PROJEKTU
 • Kick-off meeting
 • WBS – logiczne narzędzie zapisania zakresu projektu
 • Zadanie zespołowe – zdefiniowanie zakresu projektów (WBS)
 • RACID – metoda zaplanowania osób zaangażowanych w różnym stopniu w realizację działań
 • Zadanie zespołowe – ustalenie osób zaangażowanych w realizacje działań (RACID)
 • Szacowanie czasu trwania działań projektowych
 • Zadanie zespołowe – oszacowanie czasu trwania działań
 • Metoda Ścieżki Krytycznej z elementami Metody Łańcucha Krytycznego - metoda harmonogramowania projektu (ustalenie zależności między działaniami – schemat sieciowy projektu)
 • Ustalenie Kamieni Milowych projektu
 • Zadanie zespołowe – zbudowanie schematu sieciowego i ustalenie kamieni milowych projektów
 • Wykres Gantta – metoda wizualizacji harmonogramu projektu
 • Oszacowanie kosztów działań projektowych i stworzenie budżetu projektu
 • Zadanie zespołowe – oszacowanie kosztów działań
 • Analiza ryzyka i wdrożenie planów przeciwdziałania ryzyku
 • Zadanie zespołowe – analiza ryzyka projektu
 • Planu Komunikacji w projekcie
 1. 4. REALIZACJA I KONTROLA PROJEKTU
 • Narzędzia analizy postępu prac (budowanie podejścia NASZ PROJEKT, raportowanie, spotkania zespołu projektowego)
 • Tablica Kanban – alternatywne narzędzie wizualizacji postępu prac
 • Metoda Łańcucha Krytycznego - analiza buforów
 • Wprowadzanie zmian do projektu
 1. 5. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU
 • Zebranie wniosków z doświadczeń
 • Opracowanie End Report (dokument kończący projekt)
 • Celebrowanie sukcesu
 1. 6. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU
1890 zł + 23% VAT
Numer konta: Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. IV oddzia� Gda�
54124012711111000014915637
 • Data szkolenia:
 • 28.11.2016 - 30.11.2016
 • Miejsce:
 • Warszawa
 • Czas:
 • 3 dni; I i II dzień 9-17; III dzień 9-16
 • Cena
 • 1890 zł netto + 23% VAT
Kontakt telefoniczny:
tel. (58) 558 58 58
fax. (58) 557 27 33